Skip to content

ДС за „вражеската емиграция“ през 1989 г.

25 ноември 2009

СТРОГО СЕКРЕТНО !
МВР
Второ главно управление – ДС Министерство на вътр.работи
Рег. № 8569 Екз. 1 Центр. Инф. орг. у-ние
12. 04. 1989 год. вх. № 5072 от 13. 4. 1989

ДОКЛАД
ОТНОСНО :
Подривна дейност на вражеската емиграция и някои проблеми на контраразузнавателната работа на органите на ДС против нея в процеса на демократизация и гласност

Въпреки настъпилите положителни промени в международните отношения, породени от новото политическо мислене, специалните служби на противника активизират подривната си дейност против HP България. Една от основните им задачи сега е да спъват и провалят извършващите се у нас обновителни процеси. За целта използуват и вражеската емиграция.

До 31 декември 1988 г. от органите на ДС са обявени като незаконно емигрирали 13 529 души. Само през м.г. са напуснали страната 290 лица, от които 249 по легален път и 41са избягали.

Преобладават лицата с работническо-селски произход, сравнително млади хора. Чувствително се увеличи броя на бегълците с висше и средно образование. Някои от тях са инженери, медицински кадри и други висококвалифицирани специалисти.

Много от обявените през последните години са работили на интересни за противника места и са носители на секретна информация. Мъжете са отбили военната си служба в различни поделения на БНА, включително и режимни, а 106 са били офицери и старшини на свръхсрочна служба. В органите на МВР са служили 28 лица. Избягали са и 95 агента. Трудно може да се установи какви вредни последици са настъпили за икономиката и сигурността на страната от бягството и невъзвращенството на тези лица и какви наши секрети са станали достояние на противника. Известно е, че западните специални служби събират всестранна информация от незаконно емигриралите, които за да получат политическо убежище и лични облаги съобщават на противника всички интересуващи го данни. Част от тях активно се включват в подривна дейност против България.

Вражеската емиграция следи с огромен интерес провежданите партийни и правителствени мероприятия и произтичащите от преустройството изменения в страната. По указания на западните специални служби и идеологически центрове, тя преоцени досегашните си дейности против НРБ и взе мерки за организационно и финансово укрепване. На конференции, събрания и съвещания се разглеждат въпросите на преустройството у нас и в СССР. Обсъдени са доклади като: „Политическият експеримент и либерализацията на обществения живот в България“, „Актуални задачи на емиграцията във връзка с промените в България“, „Положението в България в периода на преустройството“ и други.

Настъпиха промени в програмите на някои организации. Ръководството на Българския национален комитет /БНК/ реши, че техните усилия трябва да се насочат към официалното им признаване от българските власти и участието им в обществено-политическия живот. Изготвиха и разпространиха план за „Преход към една свободна, народовластническа и независима България“.

Българското освободително движение /БОД/ издаде и разпространи декларации, позиви и апели към българския народ, армията, младежта, интелигенцията, селяните и други, чрез които се цели да се докаже, че социалистическият строй е в упадък, народа е обезверен, страната е пред икономически хаос и криза и никакви реформи не могат да я изведат от това състояние…В разпространен позив на БОД се дават указания за изграждане на паралелни, независими от властта структури и организации, под формата на комитети по екологичните проблеми, за защита на човешките права, свободно пътуване, борба срещу цензурата и т.н.

Ръководителите на вражеските емигрантски организации поддържат тесни връзки с представители на различни политически и делови кръгове на Запад. Често се срещат със служители на специалните орга¬ни, както и с ръководители на емигрантски организации от други социалистически страни, членове на т.нар. „Интернационал на съпротивата“, „Антиболшевишки блок на народите“ и др. Най-активни в това отношение са ръководителите на БОД.
Във връзка с посещението на френския президент у нас, БОД изпрати до канцеларията му статия, отпечатана в сп. „Бъдеще“ и писмо, в което се искало неговото съдействие за разрешаване на хуманитарен случай, както и препоръки за разширяване контактите на служителите от посолството на Франция в София с български граждани. До френските вестници, за които се предполагало, че ще командироват журналисти били изпратени писма със съвети как да се срещат с наши граждани, без да попадат в полезрението на органите за сигурност.

Автоматичните международни телефонни връзки спомогнаха чувствително за засилване контактите на някои наши граждани с емигранти, които работят в съответните секции на „Свободна Европа“, „Би Би Си“ и „Дойче веле“. По този начин те своевременно получават негативна информация за нашата страна, част от която излъчват, а останалата предоставят на различни организации като „Международна амнистия“, „Лигата за правата на човека“ и др. Сега главната тема на техните предавания са преустройството и дейността на неофициалните групи, клубове и комитети. Зачестиха случаите сътрудници на Българската секция на РСЕ (Радио « Свободна Европа ») да се свързват по телефона с по-известни членове, от които вземат интервюта за проявите им и ответните реакции на нашите власти. Тези и други такива случаи се представят като резултат от „дълбокия разрив“ между БКП и интелектуалците.
Емиграцията активно спекулира и с т.нар. „хуманитарни въпроси“ като се позовава на Хелзинкските, Мадридските и Виенските договорености. Въпреки, че досега са решени много случаи, а напоследък почти не отказваме, те непрекъснато организирано издирват и поставят все нови и нови.

В последно време BE /вражеската емиграция/ се опитва да осъществи връзка с репресирани по различни поводи лица у нас, да им оказва подкрепа и ги ползва за свои цели. Под прикритието на защитата на човешките им права, чрез „Лигата за защита правата на човека“ и „Международна амнистия“ вдига пропаганден шум на различни международни форуми. По този начин се стреми да докаже, че в нашата страна съществува организирана съпротива срещу властта и недоволство сред определени слоеве от населението. Особено тесни са връзките й с членовете на т.нар. „Независимо дружество за защита правата на човека в HP България“. Придобитите данни показват, че идеята за създаването му принадлежи на Алфред Фосколо и беглеца Петър Бояджиев, съдени през 1969 г. за шпионаж по френска линия. В изпълнение на дадените им указания от специалните служби на противника те ръководят и популяризират дейността му чрез задграничните пропагандни центрове. Периодично изпращат у нас емисари, прикрити като туристи и журналисти, които се срещат с негови членове и вземат интервюта с клеветническо съдържание. Такива бяха случаите с Димитър Пенчев, Едуард Генов и другите активни членове, които сега активно се използват от противника в провежданата подривна дейност против НРБ.

Вражеската емиграция търси връзки и с членове на „Обществения комитет за екологична защита на Русе“, „Клуба за защита на гласността и преустройството“ и другите новопоявяващи се неформални групи и организации. Тяхната цел е обединяването и превръщането им в организирана политическа сила и нейното противопоставяне на официалните власти. Голямо внимание отделят и на онази част от интелигенцията, която не споделя изцяло политиката на Партията.

Проведените у нас мероприятия по възродителния процес също предизвикаха значителен интерес сред емиграцията. Една част от нея, изрази положително отношение към тях, друга колеблива позиция, а трета открито се противопостави.

Данните показват, че ръководствата на емигрантските организации не изключват въоръжената борба и провеждането на терористични и диверсионни акции, като средство за постигане на своите цели, но отчитайки новата обстановка засилват пропагандната си дейност.

С всяка измината година се увеличава броят на посещаващите страната емигранти. През 1985 г. е имало 535 влизания, а през 1988г, те са 1210. Някои от тях идват по два и повече пъти годишно. Очаква се в бъдеще този поток значително да се увеличи. С това обаче ще се породят различни проблеми от които, специалните служби на страните-членки на НАТО неминуемо ще се възползват за постигане на своите подривни цели.
Работата по посещаващите страната емигранти е особено важна, за нашите органи, тъй като сред тях има агенти на западните специални служби, емисари на идеологически центрове и вражески емигрантски организации. Създадена е организация за наблюдение и контрол по време на техния престой у нас. Установено е, че някои събират всестранна информация, нарушават обществения ред, трансферират валута.

[…]

Advertisements
No comments yet

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: