Skip to content

Ние сме сервитьори, вие сте патроните

28 ноември 2009

Телефонен разговор между Едуард Генов и Петър Бояджиев след апела на шестимата:

– Петър Бояджиев: Аз се обаждам, защото току,-що се обадих пак на брата на Григор Симов да видя, не е освободен до днеска. Тази сутрин получих текста, дефиниран , почнахме да го превеждаме, нали. Ако искаш, ако те интересува, аз  съм с един журналист, който ще публикува текста, биографиите ви и т.н.  има някои въпроси, ако искаш можеш да дадеш едно интервю, което ще го публикува веднага. Ако те интересува във връзка с тези въпроси.

Едуард Генов: Как да го дам ?

-По телефона, те са два-три въпроса, ако те интересува.

-Добре, ама първо ми каже за Гришата какво е станало.

-За Гришата, с брат му говорих, току що-затварям – не е освободен, до днеска няма никакви вести брат му и е сигурен, че не е осбободен. Добре, сега всичко ще направим тука, чакахме, защото нали ти казвам, излезе в понеделник, след това трябваше да стигне до мене, от Виена да стигне до Мюнхен, да стигне до мене и т.н. Сега почнахме да го превеждаме и тази седмица нещата, да се дигне всичко, разбираш ли ме ? Освен това и с Митко започнахме това, преди вас нещата, но не можем да го оставим Григор, смятам, че сме съгласни затова.

Сега, въпросите са 4-5, 6, написали са ги точно, ако искаш. Ние сме сервитьори, вие сте си вземали риска и отговорностите, каквото трябва, всичко ще направим за вас, за да ви защитаваме. Но ние сме сервитьори, вие сте патроните. Това е исторически акт, о, кей ?Смятам, по отношение на духа, да сме наясно, ние сме сервитьори, всичките наши връзки, всичките наши възможности, всичките наши материални средства ще бъдат за вас, о кей. Първият въпрос е кои са причините, които са ви подтикнали да отправите този апел в този момент. Говори, щото то трябва да се запише. Бавно, спокойно.

Най-напред, общото политическо положение в България и в частност личното отношение на мене – отношението на Държавна сигурност, която ме тормозеше в разстояние на години.

-Вторият въпрос – според вас, според тебе, и други, има ли други хора, които без да са подписали, споделят изнесеното.

-Да, разбира се.

-Каква беше реакцията на властите към вас ?

-Реакцията беше, че ни преследваха, кой за по-къс, кой за по-дълъг срок, проведоха ни едно формално следствие и се опитаха да ни сплашат.

В момента кои са освободени ?

В момента, с изключение на Гришата, сме освободени всички.

Четвърто, какво очаквате като резултат от вашето действие и какви са целите, които са необходими да се постигнат за вас ?

-Като резултат очакваме, че въпросът с правата на човека в България ще бъде не разрешен, ще се постигне някакво придвижване напред ; специално що се отнася до нас, ние ще сме доволни, ако това нещо стане, ако мъничко се придвижат нещата напред.

-Осведомено ли е българското население за реформите, предприети в Съветския съюз по инициативата на Горбачов ?

-Да, по-голямата част е осведомено, доколкото руски вестници в България има достатъчно, руска телевизия, който иска я гледа и в нашите вестници, макар и не в такава форма, както в руските се пропагандират, така че в общи черти може да се каже, че е осведомено.

-Значителен брой политически затворници бяха освободени в Съветския съюз и беше ли информирано българското население затова и имаше ли подобна тенденция в България ?

-Имаше, поместено във в. « Работническо дело », че са освободени група затворници, от порядъка над сто човека, мисля, но тенденция в България, поне засега, не съм усетил. Трябва да кажа, че нас не ни осъдиха, това е донякъде проява на такава тенденция.

Какво очаквате от хората, които държат за правата на човека и демократичния подход, и които имат възможност и свобода да направят за вас ?

-Ние очакваме преди всичко да се създаде възможност за контрол, това е за нас основното, върху тези задължения, които нашето правителство поема на такива срещи, конференции и се надяваме, че с този контрол ще се гарантират вече тези споразумения и по този начин ще се разширят правата, които обикновенният българин, може да се каже никакви ги няма, но ще ги получи и ще ги поразшири.

-Какво имате да съобщите още ? Имаш ли нещо да кажеш във връзка с твоята работа ?

-Във връзка с моята работа, мога да кажа, че мене ме избраха за профгрупорг, така че съм сега профсъюзен деец и като профсъюзен деец спечелих първата си победа – успях да накарам съответната администрация да отстъпи по въпроса за заплащането. И за мене това е яка победа, пък и за всички, с които работя, защото ние се нареждаме по този начин, е, не бих казал най-добре платените предприятия, но се пак между добре платените, докато иначе бяхме доста лошо платени.

Имате ли нещо друго за съобщите ?

-Нямам засега, евентуално ако има, ще говорим друг път.

-Той ти благодари, защото ти казах, всичко се превежда, нашия текст, и ще излезе интегрално, в в вестник Котидиен дьо Пари в десетки хиляди екземпляри, може да излезе после и в списания, които се четат по-малко, но аз ти казвам в един вестник, голям вестник, между масовите вестници, както в България има Работническо дело, Отечествен фронт, Земеделско знаме, масови, или Народна младеж, четири, той е измежду един от тези масовите вестници.

-Добре, е, хубаво, благодари му и ти от мое име, че ми е дал възможност да се изкажа.

-Той е също щастлив, той е човек, който познава България, който е идвал в България, който работи за освобождаването на Попов и милее, честен човек в душата си, поет, писател, истински. Имаш ли нещо да кажеш в случая на Димитър ?

-Виж какво случая Димитър Пенчев на мене ми съобщиха, мисля че края на миналата година, че е изселен, обаче нямам пряка връзка с него, до колкото зная, не пряко от него, косвено доколкото съм получил сведения, е изселен без причина.

-Това е интересното да се знае каква е причината, за да плаща тази цена.

-Не знам, причина няма, просто аз имам това впечатление, че просто на някакъв местен големец той е пречил по някакъв начин и който си е отмъстил по този начин, остранил го е…

-Една минутка…Ти разбра, нали, той ти казва бон шанс.

-Да.

Адреса ти иска. « Доспат » ?

-« Доспат » 16. Петьо, нещо друго искам да кажа, се по повод изказването на Владимир Костов, по повод неговото изказване, че Гришата бил психически неуравновесен, или как точно се е изразил там. Трябва да ти кажа, че ние, подчертавам, ние, не само аз, протестираме срещу подобно изказване. В край на краищата, когато човек говори срещу хора, за които има опасност да бъдат дори и премахнати, би трябвало да си мери думите. И ако има възможност да потърси сметка затова нещо.

-Ти ратифицирай, ти кажи мнението си за Григор. Аз както го познавам, знам че това не е верно, не знам Владимир Костов как го е изнесъл.

-Аз също не съм го слушал, така ми предадоха на мене, той каза, че е психически неуравновесен, неустойчив, от този род.

-Лошо са предали, защото българският делегат, аз ти го казах, българският делегат, аз мога да ти прочета дописката, след като американският делегат изнася случая, дай додипсата, българският делегат, дори не е искал време, за да се запозае с досието, ето – между тези тревожни тенденции американският делегат посочи съдбата на споменатите шестима защитници на човешките права, които изпратиха апел до делегатите на Виенската конференция, в който настояват за обезпечаване на основните човешки права и свободи в България. Американският делегат казва, че тези лица, които са се възползвали само от едно човешко право, са били временно задължани от органите на властта и подложени на разпит. Един от тях, Григор Симов, доколкото е известно продължава да бъде под арест. Официалният представител на софийското правителство даде израз на учудването си от изказването на американския делегат и каза, че споменатият Григор Симов бил « душевно неуравновесен. » Според информациите, с които разполагаме Григор Симов е бил осъден в 1976 година заедно с Христо Угринов на едногодишен затвор и след това осъден вътрешно, съгласно информацията на френския вестник Котидиен на 29 ноември 1982 година, това е информацията която ние правихме за тях. Разбираш ли, Костов се обадил да се възмути от тяхното дебелоочие, защото дори не са искали да се справят с досието и да дадат отговор, нали след време, а веднага са скочили, и казали, как може, значи са знаели, всички подготвили са, разбираш ли ме ?

-Григор е лежал още веднъж след това.

След това пак ли ?

Две години затвор, след 80-та година, не мога да ти кажа точно коя, и има още две години излежани. И какво, трябва да ти кажа, че единственото, което го отличава от останалите хора е, че досега не се е оженил ; доколкото зная в света са поне 500 милиона души до 40-годишна възраст.

-Е, той журналиста е също стар ерген.

-Не може да се приеме като психическа неустойчивост !
-И дума да не става. Григор, ти го познаваш, аз го познавам и съм казал, че няма да остане. На конференцията неговият случай е много подчертан като единственият арестуван още. Ти потвърждаваш, още тогава ти го потвърди, аз смятам, че това ако трябва ще мине и по радиото и ако той не е предал правилно или ако не е намерил формите, аз ти предавам една част от предаването. Добре, щото американците, като са бюрократи, защото не са по-малко бюрократи, имай предвид, изискват да дадат информация не едностранчиво. Виж как са протекли събитията, тука са прави така, но в никакъв случай, напротив, всички българи, които милеят за България, са наясно, че това е исторически момент и изпитват почитания към всички, включително и Григор Симов.

Трябва да ти кажа, че той като най-изпатил между нас и като човек, бих казал с най-много заслуги, защото той организира всъщност тази работа, той има право и на най-големите адмирации в случая.

-Всички ги  имате и всичко, което, аз казвам – ние искаме да ви служим, това е, аз съм и оттатък и тук. Моята позиция, ние, щом сме получили свободата си,  знам на какви средства, ние искаме да ви служим, а не да диктуваме, разираш ми. Точно и ясно. Вие може да искате от нас, ние сме длъжни туй, което можем да го направим, да се лишим малко от комфорта си и да го направим. Толкова !

-Добре, благодаря.

Разбираш ли ме ?

-Разбирам.

-Защото има различни позиции, ти ги знаеш.

-Моля ти се, разбирам те напълно.

-Ясно. Благодарим ви много и няма да ви забравим, смятаме че това е ясно и оставаме на ваше разположение.

Добре. Сега нещо друго да ти кажа, като звъниш тука, моля ти се, звъни малко по- дълго, защото на мене телефона ми малко тихичко бръмчи, не звъни, ами бръмчи.

-Аз разбрах, защото звъниш преди половин час, но не можада го чуеш и бях се уплашил.

-Аз след пет и половина – 6 обикновено съм си в къщи, с редки изключения.

Аз ще ви държа в течение, да знаете,да не ви лъжат и т.н. Смятам, аз съм бил и знам, че това е нужно. Поздрави съпругата си, поздравявам я и нея, изпитвам уважение към нея. Ако видиш Савовски, извини ме пред него, защото някой път съм бил суров с него и от Гендов / ?/ разбрах, че ми е сърдит. Те са дребни работи, да не ми се сърди, разбираш ли ?Същото е и за него, същото уважение и почитание за него, о кей ? Лека нощ !

-Лека нощ и много здраве и на тебе !

-Мерси !

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: